Kristina Nilaj
Kristina Nilaj
Title: Assistant Coach
Email: knilaj@mercy.edu
Year: Third Season
Previous College: Mercy '14